Vereniging EigenWijs wil de komende jaren steeds een musical uitvoeren met als doel te komen tot eigen musicals met een grote interactie met het publiek. Van statisch naar zeer dynamisch.

Musicalgroep EigenWijs Nieuwkoop draagt in opvoedkundige zin bij aan samenwerken, accepteren, zelfvertrouwen, expressie, ontwikkelen van liefde voor muziek en kennismaken met diverse aspecten van muziek. Muziek zet aan tot logisch denken, geeft gevoel voor discipline en versterkt het concentratie vermogen. Muziek vergroot de interesse van kinderen.

Lees meer over de missie, visie en doelstellingen van EigenWijs