Het bestuur van EigenWijs Musicalgroep Nieuwkoop nodigt hierbij alle leden en hun ouders uit voor de informatieavond “Alles Leren over de Voorstelling”(ALV), die zal worden gehouden op woensdag 27 maart 2019 in het restaurant van Theater Kaleidoskoop in Nieuwkoop. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen.

Agenda

19:30 – 20:00 uur Inloop
Ontvangst met koffie en thee

20:00 uur START ALV

 • Opening
 • Vaststellen notulen d.d. 28 maart 2018  (notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage)
 • Ingekomen stukken
TERUGBLIK EN VOORUIT KIJKEN
 • Jaaroverzicht / voortgangsverslag
 • Financiële Zaken (liggen vanaf 19.30 uur ter inzage)
 • AVG maatregelen
 • Huldiging jubilarissen
 • Beleid
CIRCO:
 • Docent aan het woord
 • Decor Commissie
 • Sponsor Commissie
 • Activiteiten Commissie
 • Communicatie Commissie
21:30 uur DRANKJE EN VRAGENRONDE
Onder het genot van een drankje kunnen er vragen gesteld worden
22:00 uur AFSLUITEN
Afsluiten van de avond

 

 

Bekijken alvast:
Huishoudelijk Reglement

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram