EigenWijs 3, emoties leren uiten

EigenWijs 3 staat voor ensemblewerk met daarin eigen solomomenten creëren, persoonlijke ontwikkeling, blijven durven, technische elementen aanleren op het gebied van zang, dans & acteren. In deze groep zitten jongens en meisjes van 11/12 jaar en ouder (de aangegeven leeftijd is een indicatie, plaatsing kan afwijken).

Groepsfoto EigenWijs 3

 

Welke aspecten staan qua dans, zang en spel centraal?

De kinderen uit de derde EigenWijs groep krijgen veel uitdagingen. Zij doen bijvoorbeeld al mee aan de audities voor (bij)rollen in de eind-musical. In de les gaan zij zelf momenten creëren waarin ze hun eigen talenten ontwikkelen. Vragen als Waar vind jij jezelf goed in? Wat wil je leren? Maar ook Waar ligt jouw uitdaging?

Vanaf hoe oud is EigenWijs 3?

Bij EigenWijs 3 ligt de grens op ongeveer 12 jaar. Maar bij deze groep wordt nog extra gekeken naar het kind zelf. Past zij of hij binnen deze groep? Kan zij of hij emoties overbrengen, de danspassen motorisch aan, etc. Aan de hand hiervan zal uiteindelijk het team bepalen waar hij of zij geplaatst wordt.

Wanneer heeft EW 3 les?

De leden van EW 3 repeteren elke woensdagavond van 18:00 uur – 19:30 uur. Ze hebben een half uurtje overlap met EigenWijs 2. De les is in Theater Kaleidoskoop; De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop. Telefoon 0172  72 8001.

Wat kost het?

Contributie EW 3, loopt net als het verenigingsjaar van 1 oktober tot en met 30 september en bedraagt € 32,- per maand. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie gerekend. De contributie wordt in 1 keer betaald. Het is mogelijk om per kwartaal te betalen door middel van automatische incasso.

Is er een korting als er zusjes en broertjes op zitten?

Ja, bij 2 of meer leden uit één gezin, mits wonend op hetzelfde adres, biedt musicalgroep EigenWijs een ‘gezinskorting’ aan, waarbij het jongste kind de hoogste korting krijgt. Dus:

  • Eerste kind: 0% korting
  • Tweede kind: 10% korting
  • Derde en elk volgend kind: 20% korting