EigenWijs 2, emoties leren uiten

Ben je tussen de 9 en 11 jaar (bij start van het seizoen)? Dan doe je mee in EigenWijs 2 (de aangegeven leeftijd is een indicatie, plaatsing kan afwijken).

Foto groep EigenWijs 2

 

Wat leren de kinderen in EigenWijs 2 qua dans, zang en spel?

Deze groep staat voor samenwerken, emoties leren uiten, durven, fantasie vergroten, het aanleren van acteer, zang en dans elementen.

Hoe oud moet je zijn voor deze groep?

EigenWijs 2 is voor Tieners. De docenten beslissen samen met bestuur in welke groep uw kind komt. Tot de herfstvakantie kan er nog met de groepsindeling geschoven worden.

Wanneer heeft EigenWijs 2 les?

Zij hebben elke woensdagmiddag les van 16:30 uur – 18:00 uur in Theater Kaleidoskoop; De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop. Telefoon 0172  72 8001.

Wat bedraagt de contributie?

De contributie voor EigenWijs 2 bedraagt € 34,- per maand. De contributie over 1 oktober tot en met 30 september wordt in 1 keer betaald. Over juli en augustus is geen contributie verschuldigd. Betaling per kwartaal is mogelijk, indien toestemming wordt gegeven voor automatische incasso.

Korting op contributie voor meerdere leden uit één gezin

Meerdere leden uit één gezin die op hetzelfde adres wonen? Dan biedt musicalgroep EigenWijs een gezinskorting aan dat wordt berekend over de gehele contributie, waarbij voor het jongste kind de hoogste korting geldt:

  • Eerste kind: 0% korting
  • Tweede kind: 10% korting
  • Derde en elk volgend kind: 20% korting