Neeee, je gaat ons verlaten

Bij het beeïndigen van het lidmaatschap dien je de volgende spelregels in acht te nemen:

  • Dat het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elke seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober van het jaar tot en met 30 september van het jaar daarop.
  • Volgens het beleid, moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren voor 1 oktober van het verenigingsjaar.
  • Indien men na de afgesproken sluitingsdatum van 1 oktober maar vóór 31 oktober, toch nog besluit om te stoppen, betaalt enkel voor de maand oktober.
    Dit is voor EigenWijs €24,- en voor EigenWijs 2, 3 en EigenWijs 4 €35,-.
    Stopt men ná 31 oktober, dan is men het gehele contributiebedrag verschuldigd.
  • Opzegging moet schriftelijk (papier of digitaal) worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap bij de begeleiding of commissies is dus niet geldig.
  • Het adres van de ledenadministratie is:

Ledenadministratie EigenWijs:
Je kunt ons bereiken via de mail:  ledenadministratie@musicalgroep-eigenwijs.nl

Voor het einde van het seizoen gaan we financiële verplichtingen voor het volgende seizoen aan. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, zoals het huren van de zaal, het contracteren van de leiding en andere zaken. Daarom is het wel mogelijk om het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar op te zeggen, maar zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd.

Wil je wel betrokken blijven bij EigenWijs?
Geef dan aan dat we de volgende gegevens mogen bewaren:
– Naam + e-mail adres voor als je de externe nieuwsbrief wil ontvangen met nieuws over en kaartverkoop van EigenWijs producties. Dit is niet de wekelijkse nieuwsbrief die je normaal ontving.
– Naam + e-mail adres + telefoonnummer als je de externe nieuwsbrief wil ontvangen en mee wil blijven helpen achter de schermen.

We gaan je ontzettend missen!