Bij EigenWijs houden we ook van optreden en het applaus! We streven naar plezier in theater en een positieve leeromgeving. Samenwerking tussen onze leden, ouders, docenten, bestuur en vrijwilligers is essentieel om dit te bereiken. We willen een cultuur creëren waarin samenwerking, leren van elkaar en reflectie op ons eigen handelen vanzelfsprekend zijn. We hebben oog voor talent en streven ernaar om dit talent binnen de vereniging te ontdekken en te ontwikkelen. We nodigen iedereen uit om te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Plezier in theater betekent voor ons genieten van zingen, dansen en acteren, trots zijn op het harde werk dat we leveren, durven jezelf te presenteren, de goede sfeer achter de schermen ervaren, kennis opdoen over alle aspecten van het neerzetten van een productie, en het repeteren en optreden in een theater of op een toneel.

Please follow and like us: