Plezier in theater

Kernwaarden

De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze vereniging als geheel en van elk teamlid en leden afzonderlijk. Deze gedragscode toetst ons gedrag aan de kernwaarden.

 

Openheid

 • Eerlijkheid, ontvankelijkheid, oprechtheid en toegankelijkheid vinden we belangrijk
 • We luisteren met begrip naar elkaar en hebben aandacht voor de achterliggende gevoelens
 • We luisteren naar wat vrijwilligers, ouders, docenten en leden te zeggen hebben
 • Het team van EigenWijs is open in de reden van beslissingen
 • We laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • We zeggen het als iemand iets goed doet
 • We luisteren goed naar wat vrijwilligers, ouders, docenten en leden te zeggen hebben
 • We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • We praten mét elkaar en niet óver elkaar
 • We staan open voor kritiek
 • We oordelen niet direct, maar vragen na, luisteren naar alle kanten van het verhaal en trekken daarna pas conclusies
 • Ook respecteren wij andere verenigingen en ipv concurreren zoeken wij de samenwerking op

Zelfverantwoordelijkheid en ontwikkeling

 • Wij hechten veel waarde aan het creëren van zelfverantwoordelijkheid en ontwikkeling, voor de leden en het eigenwijze team (bestuur, docenten, commissievoorzitters en vrijwilligers).
 • Wij gaan er vanuit dat ieder (team-)lid een passende aanpak vindt voor eigen ontwikkeling
 • Met respect voor verschillen tussen kinderen en (jong) volwassenen.
 • Tolerantie, onderlinge solidariteit en ontmoeting tussen leden onderling en tussen leden en het team aandacht krijgen in onze vereniging.
 • We blijven kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en zien erop toe dat iedereen zich daaraan houdt
 • We toetsten/evalueren regelmatig projecten, afspraken en werkwijzen
 • We staan ervoor open nieuwe dingen te leren

 

Creativiteit

 • EigenWijs wil de talenten en wensen van (team-)leden optimaal benutten en ervoor zorgen dat de leden hun talenten veelzijdig kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van de creatieve vermogens zijn belangrijk zowel op het toneel als in de samenleving.

Veiligheid en waardering

 • We gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit)
 • We doen een oppervlakkige achtergrond check bij nieuwe vrijwilligers
 • Bij het aanvragen van offertes, vermijden wij belangenconflicten door meerdere offertes aan te vragen
 • Budgetten, uitgaves en inkomsten worden door de kascommissie gecontroleerd
 • We lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen
 • De docenten spelen een belangrijke rol in het veilig voelen door de leden
 • De docenten maken afspraken met de spelers en ouders; de docenten zijn ‘de gelegenheid’ voor de leden om zichzelf te ontwikkelen, ouders zijn welkom als publiek en vrijwilligers. We houden het samen positief en gezellig.
 • De docenten houden hun zintuigen open voor signalen, om bijvoorbeeld pesten te voorkomen
 • Docenten houden altijd rekening met hoe de leden op aanrakingen, bijvoorbeeld aan de schouders om op een positie te brengen of een pose aan te nemen, reageren. Er is altijd ruimte om dit te bespreken.
 • Vrijwilligers die achter de schermen aanwezig zijn respecteren de privacy van de leden.
 • Leden houden zich aan de regels
 • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet
 • We vinden dat alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren bij EigenWijs
 • We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik

Samenwerking en verbinding

 • We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • We willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • We maken duidelijke afspraken met vrijwilligers en docenten

 

Handhavingsbeleid

 • We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld
 • Bij ernstige zaken doen we, het bestuur, aangifte
 • Bij het veroorzaken van overlast wordt men hierop aangesproken door het bestuur, docent of commissie voorzitter.
 • Weigert men mee te werken, dan wordt de wijkagent ingeschakeld, die het incident verder afhandelt.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel tijdens of in verband met repetities of uitvoeringen. Ook bestaat geen aansprakelijkheid van de vereniging voor ontvreemding, vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen van leden of derden.
 • Bij ongewenst gedrag of een conflict kan men contact opnemen met de vertrouwenspersoon van EigenWijs

Vertrouwenspersoon

Monica Bocxe
De Schepegaten 48
2421 TKNieuwkoop
Mobiel (prive): 06-42708680
E-mail: vertrouwenspersoon@musicalgroep-eigenwijs.nl