Woensdag 27 maart j.l. wisten veel mensen de informatieavond “Alles Leren over de Voorstelling” (ALV) van EigenWijs in Nieuwkoop te vinden. Tijdens deze informatieavond konden mensen de notulen, het beleidsplan, het jaarverslag en de financiële stukken inzien. Het bestuur, de voorzitters van de commissies en de docenten waren aanwezig om mensen te informeren.

Nieuw beleid

De vrijwilligers van Kaleidoskoop stonden klaar voor een warm welkom met een heerlijk kopje koffie of thee. De avond begon met een presentaties over de officiële stukken. Ook werd het nieuwe beleid gepresenteerd. Dit beleid is samen met leden geschreven tijdens de beleidssessies. De leden hadden zich voor deze sessies ingeschreven tijdens de Kick-off. De betrokken leden en ouders dachten fanatiek na over de toekomst van de vereniging.

Bekijk het beleid

Jubilarissen

Mirjam, ledenadministratie en secretariaat, vertelde over wat de AVG voor de ledenadministratie betekende, welke wijzigingen hiervoor zijn doorgevoerd. Na een onderbreking door een geweldig optreden van EigenWijs 4, verraste Mirjam drie leden met hun jubileum. Isis, Brit en Sanne zijn alle drie al tien jaar lid van EigenWijs! Na een persoonlijk woord ontvingen ze alle drie een cadeaubon en een roos.

We eindigden de avond met presentaties van iedere commissie voorzitter. Erik, voorzitter Communicatie commissie vertelde over de rolverdeling van de commissieleden en wat ze met de commissie al bereikt hebben. Ook gaf hij een sneak preview wat zij voor CIRCO qua communicatie van plan zijn. Anouk vertelde meer over de rollen en solo’s. Zij vertelde het verhaal van Vicco, de hoofdpersonage van CIRCO. Joyce liet met sprekende foto’s zien welke schitterende resultaten het decor heeft behaald en welke (thuis)knutselwerken er aan komen. Opa Jos liet iedere aanwezige nadenken over hoe we sponsoren binnen kunnen halen en als verrassing had hij voor iedereen een koffiebeker als voorbeeld mee. Miranda, was de laatste spreker. Zij vertelde over de activiteiten die geweest zijn en welke we nog kunnen verwachten. Ook informeerde zij iedereen wat er verwacht wordt van de hulpouders achter de schermen.

Na de presentaties dronken we met z’n allen nog een drankje aan de bar van Kaleidoskoop. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond. Een belangrijke mijlpaal waardoor er samen aan de toekomst van Musicalgroep EigenWijs Nieuwkoop gewerkt kan worden.

 


Het bestuur van EigenWijs Musicalgroep Nieuwkoop nodigt hierbij alle leden en hun ouders uit voor de informatieavond “Alles Leren over de Voorstelling”(ALV), die zal worden gehouden op woensdag 27 maart 2019 in het restaurant van Theater Kaleidoskoop in Nieuwkoop. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen.

Agenda

19:30 – 20:00 uur Inloop
Ontvangst met koffie en thee

20:00 uur START ALV

 • Opening
 • Vaststellen notulen d.d. 28 maart 2018  (notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage)
 • Ingekomen stukken
TERUGBLIK EN VOORUIT KIJKEN
 • Jaaroverzicht / voortgangsverslag
 • Financiële Zaken (liggen vanaf 19.30 uur ter inzage)
 • AVG maatregelen
 • Huldiging jubilarissen
 • Beleid
CIRCO:
 • Docent aan het woord
 • Decor Commissie
 • Sponsor Commissie
 • Activiteiten Commissie
 • Communicatie Commissie
21:30 uur DRANKJE EN VRAGENRONDE
Onder het genot van een drankje kunnen er vragen gesteld worden
22:00 uur AFSLUITEN
Afsluiten van de avond

 

 

Bekijken alvast:
Huishoudelijk Reglement

Please follow and like us: